Regulamin

Regulamin

 1. Na umówiony zabieg w Centrum Piękna i Relaksu należy przybyć minimum 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia.
 2. W przypadku spóźnienia na umówiony termin Centrum Piękna i Relaksu zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu.
 3. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, prosimy o wcześniejsze poinformowanie recepcji Centrum Piękna i Relaksu.
 4. W przypadku, gdy klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
 5. Jeżeli klient posiada jakieś przeciwwskazania zdrowotne t.j. ciąża, choroba, trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny jest zobowiązany poinformować o tym recepcję Centrum Piękna i Relaksu oraz osobę wykonującą zabieg przed rozpoczęciem zabiegu.
 6. Klienci Centrum Piękna i Relaksu ze schorzeniami tj.: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług kosmetycznych.
 7. Zakupienie danej usługi jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem Centrum Piękna i Relaksu i akceptuje jego warunki.
 8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie używek między innymi alkoholu lub narkotyków oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów kosmetycznych .
 9. Centrum Piękna i Relaksu nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na teren salonu kosmetycznego .
 10. Na terenie Centrum Piękna i Relaksu zabronione jest:
  • palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
  • używanie telefonów komórkowych w gabinetach (poszanowanie strefy ciszy).
  • głośne i niestosowne zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych klientów.
 11. Centrum Piękna i Relaksu zastrzega sobie możliwość organizacji ofert promocyjnych na wykonywanie niektórych zabiegów, których warunki oraz czas trwania oferty określone są w regulaminach ofert promocyjnych na stronie internetowej.
 12. Centrum Piękna i Relaksu zastrzega sobie możliwość sprzedaży ofert promocyjnych jako voucher z datą ważności do wykorzystania do końca trwania promocji. Nie zrealizowanie vouchera w czasie trwania promocji oznacza jego nieważność.
 13. Centrum Piękna i Relaksu zastrzega sobie możliwość sprzedaży bonów upominkowych, których ważność wynosi dwa miesiące od dnia zakupu, nie zrealizowanie zakupionego bonu w czasie dwóch miesięcy od jego zakupu oznacza jego nieważność.
 14. Oferty promocyjne Centrum Piękna i Relaksu nie łączą się z bonami upominkowymi.
 15. Zakupiony  bon upominkowy nie podlega zwrotowi.
 16. Wykonanie zabiegu przekłucia uszu, chrząstki, nosa, zabiegu mezoterapii bezigłowej, mikrodermabrazji diamentowej i innych zabiegów z użyciem prądów lub naruszających ciągłość tkanek wymaga pisemnej zgody Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie wykonywany.
 17. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie. O wszystkich cenach Klient jest informowany przed zabiegiem.
 18. Godziny otwarcia Salonu Centrum Piękna I Relaksu:
  Poniedziałek – czwartek od 9.00 do 19.00,   piątek  od  9.00-17.00,
  Sobota od 9.00 do 14.00.
  Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 19. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do właściciela Salonu p. Bożeny Sztorc-Dereckiej
 20. Centrum Piękna i Relaksu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższego Regulaminu.

REGULAMIN PRZEDPŁAT

1.Salon ,,Centrum Piękna I Relaksu” informuje o konieczności dokonania przedpłaty rezerwacji wizyty z obowiązkiem wpłacenia na konto lub przez aplikacje Moment/Booksy zaliczki w wysokości 50% ceny całkowitej zabiegu.

2.W przypadku rezerwacji telefonicznej, KLIENT/KLIENTKA zostanie poinformowany
o
konieczności dokonaniu przedpłaty w wiadomości sms.

3.Prosimy o dokonanie przedpłaty na dane: Bożena Sztorc-Derecka bank Santander nr konta: 53 1090 2590 0000 0001 4323 1668 w tytule proszę wpisać IMIĘ/ NAZWISKO klienta.

4.Czas dokonania przedpłaty to 24h od rezerwacji wizyty w innym wypadku termin będzie anulowany.

5.W ciągu 24h od rezerwacji wizyty należy wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres email bsztorc@wp.pl .

6.Wpłacony zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.

7.Przedpłata z aplikacji Booksy i Moment wpływa bezpośrednio na konto firmowe salonu „Centrum Piękna I Relaksu”. Pracownik salonu zobowiązany jest wystawić paragon na kwotę wpłaconego zadatku, paragon ten zostaje przechowany w salonie do wizyty zarezerwowanej przez klienta. Następnie jest przekazywany klientowi po wykonanej usłudze.

8.Kwota wpłacanego zadatku,odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/karty płatniczej, wówczas otrzymuje paragony: na kwotę przedpłaty dokonanej przez aplikację booksy i moment lub bezpośrednio na konto bankowe oraz paragon na kwotę dopłacaną za usługę.

9.Zadatek (Przedpłata) przez Booksy /Moment Lub bezpośrednio na konto jest bezzwrotne
w całości
w przypadku, jeśli Klient/Klientka nie poinformował/a Pracownika salonu
o nieobecności (telefonicznie lub smsem pod nr
tel. 514267482) lub poinformuje
o nieobecności po minionym terminie rezerwacji.
Zadatek jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostanie niewykorzystany przez żadnego innego klienta.

10.Salon „Centrum Piękna I Relaksu ” informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Klientkę/Klienta lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować Pracownika salonu nie później niż 7 dni przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji.

11.Salon „Centrum Piękna I Relaksu”, informuje, że w przypadku odwołania wizyty
w terminie późniejszym niż 7 dni przed planowanym dniem wizyty (np. 5 lub 2 dni przed wizytą) kwoty przedpłaty w formie zadatku jest bezzwrotne i stanowi rekompensatę za czas stracony przez pracownika salonu „Centrum Piękna I Relaksu.

BEZPIECZNY GABINET

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE DLA KLIENTÓW OD DNIA 18 MAJA 2020

PROSIMY NASZYCH KLIENTÓW O:

1. Osłonę nosa i ust maseczką oraz rękawiczki ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu). Jeżeli nie masz maseczki możesz ją nabyć w salonie.

2. Dezynfekcje rąk po wejściu do salonu i zostawieniu odzieży wierzchniej we wskazanym przez personel miejscu.

3. Wypełnienie w salonie przed wizytą ankiety o stanie zdrowia klienta.

4. Nieużywanie telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.

5. Przychodzenie na zabieg bez osób towarzyszących.

6. Przychodzenie na zabieg punktualnie, aby nie było skupienia kilku osób w jednym czasie.

7. Płatność gotówką.

8. Na wizytę przychodzimy tylko z niezbędnymi rzeczami (prosimy nie przynosić np. zakupów).

9. Przyjmujemy tylko osoby zdrowe.

10. Wizyty umawiamy tylko przez telefon lub mailowo.

11. W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel będzie się kontaktował z klientem w celu potwierdzenia wizyty i przeprowadzenia wywiadu na temat zdrowia.

12. Ograniczamy liczbę klientów w salonie do (4 osób) w momencie większej liczby, osoby będą proszone o zaczekanie na zewnątrz budynku lub w poczekalni znajdującej się w oddzielnym pomieszczeniu. Bardzo prosimy o zrozumienie.

13. W salonie używamy akcesoriów i tekstyliów jednorazowych lub wielorazowych odpowiednio zdezynfekowanych (autoklaw)

14. Nie będziemy serwować kawy/herbaty – wyjątek to woda w jednorazowych opakowaniach.

15. Prosimy o zachowywanie bezpiecznej odległość 2m, mijając się z innymi osobami w salonie.

16. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, osoba zostanie poinformowana o braku możliwości wykonania usługi i o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji lekarskiej.

  1. Na umówiony zabieg w Centrum Piękna i Relaksu należy przybyć minimum 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia.
  2. W przypadku spóźnienia na umówiony termin Centrum Piękna i Relaksu zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu.
  3. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, prosimy o wcześniejsze poinformowanie recepcji Centrum Piękna i Relaksu.
  4. W przypadku, gdy klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
  5. Jeżeli klient posiada jakieś przeciwwskazania zdrowotne t.j. ciąża, choroba, trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny jest zobowiązany poinformować o tym recepcję Centrum Piękna i Relaksu oraz osobę wykonującą zabieg przed rozpoczęciem zabiegu.
  6. Klienci Centrum Piękna i Relaksu ze schorzeniami tj.: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług kosmetycznych.
  7. Zakupienie danej usługi jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem Centrum Piękna i Relaksu i akceptuje jego warunki.
  8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie używek między innymi alkoholu lub narkotyków oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów kosmetycznych .
  9. Centrum Piękna i Relaksu nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na teren salonu kosmetycznego .
  10. Na terenie Centrum Piękna i Relaksu zabronione jest:
   • palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
   • używanie telefonów komórkowych w gabinetach (poszanowanie strefy ciszy).
   • głośne i niestosowne zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych klientów.
  11. Centrum Piękna i Relaksu zastrzega sobie możliwość organizacji ofert promocyjnych na wykonywanie niektórych zabiegów, których warunki oraz czas trwania oferty określone są w regulaminach ofert promocyjnych na stronie internetowej.
  12. Centrum Piękna i Relaksu zastrzega sobie możliwość sprzedaży ofert promocyjnych jako voucher z datą ważności do wykorzystania do końca trwania promocji. Nie zrealizowanie vouchera w czasie trwania promocji oznacza jego nieważność.
  13. Centrum Piękna i Relaksu zastrzega sobie możliwość sprzedaży bonów upominkowych, których ważność wynosi dwa miesiące od dnia zakupu, nie zrealizowanie zakupionego bonu w czasie dwóch miesięcy od jego zakupu oznacza jego nieważność.
  14. Oferty promocyjne Centrum Piękna i Relaksu nie łączą się z bonami upominkowymi.
  15. Reklamacja rzęs obowiązuje do 7 dni od wykonania usługi.
  16. Wykonanie zabiegu przekłucia uszu, chrząstki, nosa, zabiegu mezoterapii bezigłowej, mikrodermabrazji diamentowej i innych zabiegów z użyciem prądów lub naruszających ciągłość tkanek wymaga pisemnej zgody Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie wykonywany.
  17. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie. O wszystkich cenach Klient jest informowany przed zabiegiem.
  18. Godziny otwarcia Salonu Centrum Piękna I Relaksu:
   Poniedziałek – piątek od 9.00 do 17:30,
   Sobota od 9.00 do 14.00.
   Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.
  19. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do właściciela Salonu p. Bożeny Sztorc-Dereckiej
  20. Centrum Piękna i Relaksu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższego Regulaminu.

  BEZPIECZNY GABINET
  PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE DLA KLIENTÓW OD DNIA 18 MAJA 2020

  PROSIMY NASZYCH KLIENTÓW O:
  1. Osłonę nosa i ust maseczką oraz rękawiczki ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu). Jeżeli nie masz maseczki możesz ją nabyć w salonie.
  2. Dezynfekcje rąk po wejściu do salonu i zostawieniu odzieży wierzchniej we wskazanym przez personel miejscu.
  3. Wypełnienie w salonie przed wizytą ankiety o stanie zdrowia klienta.
  4. Nieużywanie telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
  5. Przychodzenie na zabieg bez osób towarzyszących.
  6. Przychodzenie na zabieg punktualnie, aby nie było skupienia kilku osób w jednym czasie.
  7. Płatność gotówką.
  8. Na wizytę przychodzimy tylko z niezbędnymi rzeczami (prosimy nie przynosić np. zakupów).
  9. Przyjmujemy tylko osoby zdrowe.
  10. Wizyty umawiamy tylko przez telefon lub mailowo.
  11. W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel będzie się kontaktował z klientem w celu potwierdzenia wizyty i przeprowadzenia wywiadu na temat zdrowia.
  12. Ograniczamy liczbę klientów w salonie do (4 osób) w momencie większej liczby, osoby będą proszone o zaczekanie na zewnątrz budynku lub w poczekalni znajdującej się w oddzielnym pomieszczeniu. Bardzo prosimy o zrozumienie.
  13. W salonie używamy akcesoriów i tekstyliów jednorazowych lub wielorazowych odpowiednio zdezynfekowanych (autoklaw)
  14. Nie będziemy serwować kawy/herbaty – wyjątek to woda w jednorazowych opakowaniach.
  15. Prosimy o zachowywanie bezpiecznej odległość 2m, mijając się z innymi osobami w salonie.
  16. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, osoba zostanie poinformowana o braku możliwości wykonania usługi i o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji lekarskiej.

  Adres:

  Centrum Piękna i Relaksu
  ul. Lubelska 56b
  21-100 Lubartów

  Otwarte:

  poniedziałek: 9:00 -19:00

  wtorek: 9:00 -19:00

  środa: 9:00 -19:00

  czwartek: 9:00 -19:00

  piątek: 9:00 -17:00

  sobota: 9:00 - 14:00

  niedziela: nieczynne

  Formularz kontaktowy

  Facebook

  x